HomeNieuwsToch een doorlopend voetpad aan de westzijde van de Julianabrug

Toch een doorlopend voetpad aan de westzijde van de Julianabrug

Publicatiedatum: 2 jan. 2020

Er is al de nodige keren over gesproken, maar op donderdag 19 december is dan toch, mede op initiatief van de SGP, een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen een doorlopend voetpad van de kruising bij de Biltlaan tot aan de rotonde  Industrieweg te behouden.

Bij de behandeling van de bestemmingsplannen Koningin Julianabrug en Biltlaan is in de laatstgehouden raadsvergadering vooral gesproken over het laten terugkeren van een doorlopend voetpad aan de westzijde van de brug en de tijdelijke voorziening voor voetgangers. Wat betreft de tijdelijke voorziening worden diverse mogelijkheden onderzocht. Een pontje, een pendelbusje of een oplossing in overleg met busmaatschappij Arriva. Dirk Remmelzwaal merkte namens de SGP op dat bedragen van drie tot vier ton voor een pontje wel erg extreem lijken. Mensen in zijn omgeving hebben aangeboden het voor de helft te doen. Het college komt nog met concrete voorstellen.

In de brief van het college op 5 december aan de raad wordt ook ingegaan op het doorlopende voetpad. Dat werd niet  meegenomen. Het college wilde alleen een voetpad over de brug, die aan weerszijden alleen met een trap te bereiken is. De argumenten zijn het ontbreken van geld (€ 200.000), de mogelijkheid dat ook fietsers hiervan gebruik gaan maken en de planning. Volgens de SGP allemaal schijnargumenten om maar aan te geven “we gaan toch door, het kan niet, we willen het niet, alleen maar onwil”. Remmelzwaal riep bij herhaling op om nu eens in oplossingen te denken.

Zelfs tijdens de vergadering werden oplossingen aangedragen. Wethouder Nagtegaal probeerde het nog naar de toekomst te schuiven met het voorstel om nu eerst met het voorliggende ontwerp verder te gaan en dan na één of twee jaar een nieuw project te starten. Dat zou betekenen dat nu het reeds aanwezige pad wordt weggehaald en dan straks weer een nieuw pad aangelegd. De raad is echter van mening dat je beter het bestaande voetpad kan laten liggen en te kijken of fietsers te weren zijn van het voetpad. Daar moeten toch oplossingen voor zijn! De raad had net besloten om de voetganger voorrang te geven in alle mobiliteitsplannen. Ook dit was reden voor een raadsbrede motie, die uiteindelijk door de hele raad met uitzondering van Hart voor Katwijk werd gesteund. De wethouder zegde toe de motie te gaan uitvoeren.