HomeNieuwsSGP wil redschuur zijn historische naam teruggeven

SGP wil redschuur zijn historische naam teruggeven

Publicatiedatum: 22 nov. 2018

In onze gemeente zijn er een groot aantal plaatsen en gebouwen van cultuurhistorische waarde. Een daarvan is de redschuur aan de Rijnmond. Deze redschuur is in 1951 gebouwd en is tot in de negentiger jaren gebruikt voor de reddingboten. Als SGP zijn wij blij dat het Katwijks college van plan is om de redschuur aan de Rijnmond te restaureren.

Nu verscheen er in de Katwijksche Post dd. 15/11/18 een pleidooi van dhr. J.A. Plokker over de naamgeving van deze redschuur. Hij pleit er voor om het boothuis weer zijn originele naam terug te geven: ”Baron van Kattendijke”. Dhr. Plokker onderbouwt zijn verzoek met de volgende argumentatie:

“Als onderbouwing van dit initiatief citeerde ik in genoemd artikel in de Katwijksche Post een uitspraak van de voorzitter van het hoofdbestuur van de KNZHRM, jhr. C.F.J. Quarles van Ufford, gedaan tijdens de opening van het boothuis op 2 oktober 1951: ‘Zijn naam (van Baron van Kattendijke. JP.) staat op de deur geschilderd om steeds in herinnering te blijven als de schenker van de boot en het boothuis.’” Eerder in 1951 werd in een brief van het hoofdbestuur van de KNZHRM aan de baron al de waardering uitgesproken: ‘Het is met een gevoel van grote erkentelijkheid dat wij Uw naam aan dit station hebben verbonden. Wij hebben thans opdracht gegeven Uw naam aan te brengen op de reddingboei, die op de buitendeur van het boothuis is geschilderd’.

Vanwege de historische waarde kunnen wij ons vinden in deze onderbouwing en zouden daarom graag deze suggestie bij het college willen neerleggen. Namens de SGP-fractie heeft raadslid Wim van Duijn daarom vragen gesteld aan het college, om met de restauratie ook weer de originele naam ”Baron van Kattendijke” aan de redschuur te geven. Wij hopen dat het college hieraan gehoor geeft.Het boothuis aan de Rijnmond in aanbouw in 1951.Het boothuis aan de Rijnmond in aanbouw in 1951.

Foto: archief familie Plokker