HomeNieuwsSGP vraagt aandacht voor ouderen en mindervaliden tijdens werk aan Julianabrug

SGP vraagt aandacht voor ouderen en mindervaliden tijdens werk aan Julianabrug

Publicatiedatum: 9 mei 2020

De SGP staat positief tegenover de plannen rondom de Julianabrug en de Biltlaan. Namens de SGP gaf Dirk Remmelzwaal afgelopen donderdag in de commissie aan dat er in gezamenlijkheid tussen wethouder, ambtelijke organisatie, burgers en ook de politiek nu een mooi en toekomstbestendig resultaat op tafel ligt.

De SGP had met name zorgen en vragen bij alle wensen van de verschillende partijen en of deze binnen de financiële mogelijkheden zouden passen. Inmiddels blijkt dat een en ander past binnen de vooraf gestelde kaders en budgetten. De vragen over resterende risico’s zijn naar tevredenheid beantwoord. 

De SGP heeft nog wel de nodige reserves tegen de functionaliteit en noodzakelijkheid van de groenstrook, maar gaat hier niet voor liggen, nu dit een breed gedragen wens is vanuit de burger en het financieel past. Sterker nog, feitelijk wordt de hele groenstrook bekostigd uit subsidiegelden. Verder vindt de SGP het positief dat mede op voorspraak van de SGP het doorgetrokken voetpad aan de westzijde wordt gerealiseerd. Hierdoor blijft de wandelverbinding tussen industrieweg en winkelcentrum Hoornesplein gewaarborgd.

Resteerden nog de tijdelijke verkeersmaatregelen. De SGP is blij met de inzet van een pontje voor de voetgangers. Heeft daarbij nog wel aandacht gevraagd voor de minder validen. Wethouder Nagtegaal gaf aan dat hier inmiddels ook aan wordt gewerkt. Er gaat toch een grotere pont varen. Verder had de SGP bij de informatieve sessie een vraag gesteld over het eenrichtingsverkeer op met name de Binnensluis. De SGP begrijpt dat dit  nodig is tijdens de spitstijden, maar heeft twijfels over de noodzaak overdag. Zij denken daarbij vooral aan  de ouderen uit de Driehoek, Hugo de Groothof of bijvoorbeeld Bergmanstraat, maar ook mensen met een lichamelijke beperking. Deze zullen om in het oude dorp te komen met eenrichtingsverkeer worden gedwongen om fors om te rijden.

Concreet vraagt de SGP aan de wethouder om te kijken of dat eenrichtingsverkeer overdag, buiten de spitstijden, geheel dan wel gedeeltelijk kan worden opgeheven. Naar aanleiding van deze en andere vragen en suggesties heeft wethouder Nagtegaal de toezegging gedaan om nog de tijd te nemen over deze tijdelijke verkeersmaatregelen en een gesprek aan te gaan over de verdere uitwerking met de raad. Hij is in ieder geval bereid om serieus naar alle voorstellen voor verbeteringen te kijken. De SGP is hier blij mee en ziet met vertrouwen dit gesprek tegemoet.