HomeNieuwsSGP Katwijk stelt vragen over de hulp bij het huishouden

SGP Katwijk stelt vragen over de hulp bij het huishouden

Publicatiedatum: 2 jan. 2015

Als het gaat over de zorg is er in het nieuw begonnen jaar 2015 sprake van veel veranderingen voor de burger. Zo zijn er veranderingen in de hulp bij het huishouden. Uit reacties van burgers wordt duidelijk dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Het maakt hen vaak onrustig. Begrijpelijk, het gaat immers regelmatig om de meer kwetsbare situaties. Om die reden heeft SGP Katwijk de toezegging van het college gevraagd om de gevolgen van al die veranderingen voor de burger goed te volgen, meteen in te grijpen bij ongewenste situaties en bij structurele problemen de raad snel in de gelegenheid te stellen om dit beleid goed bij te sturen.

SGP Katwijk heeft ook vragen gesteld over ‘het tientje van Van Rijn’. Hiermee wordt de ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’ (HHT) bedoeld. Onder meer de SGP in de Tweede Kamer heeft dit bewerkstelligd. Deze HHT is een stimuleringsregeling om verlies van werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp tegen te gaan dan wel te verminderen. Het is een tijdelijke regeling van 2 jaar en bestaat uit een bijdrage aan burgers in de (voor hun rekening komende) kosten van de huishoudelijke hulp. Vanuit het perspectief van de burger komt de HHT op het volgende neer: ‘per uur extra huishoudelijke hulp of ondersteuning waar huishoudelijke hulp onderdeel van is, legt de gemeente een vast, uniform bedrag bij tussen de € 7,50 en € 12,50 uit de HHT’. In het antwoord op de vragen die SGP Katwijk stelde geeft het college aan dat zij hierover in januari 2015 hoopt te besluiten en dit actief zal communiceren.

SGP Katwijk begreep uit de brief van de staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer dat de HHT ook van toepassing zou zijn voor mantelzorgers. Hierover zijn nadere vragen gesteld aan het college wat dit voor de Katwijkse situatie betekent.