HomeNieuwsOnze aangenomen amendementen tijdens de Algemene Beschouwingen

Onze aangenomen amendementen tijdens de Algemene Beschouwingen

Onze aangenomen amendementen tijdens de Algemene Beschouwingen

Publicatiedatum: 13 nov. 2018

Algemene Beschouwingen SGP: Met oog voor elkaar verantwoordelijkheid nemen

Donderdag 8 november 2018 vonden de Algemene Beschouwingen (AB) in de Katwijkse gemeenteraad plaats. In de middag begonnen wij om 14:00 uur en rond 1:00 vrijdagmorgen was het afgelopen. Beschouwingen, debatten, interrupties, 36 moties en 5 amendementen kwamen uitgebreid aan de orde. De SGP-fractie had gekozen als titel voor de AB:  Met oog voor elkaar verantwoordelijkheid nemen.

Omzien naar elkaar, zorgen voor elkaar is een belangrijk thema in de Bijbel. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan komt dit mooi naar voren. Niet alleen is het omzien naar elkaar een belangrijk thema in de Bijbel, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid. Dit komt in de gelijkenis van de talenten duidelijk naar voren. De vraag is of wij omzien naar de mensen om ons heen, die dat nodig hebben. Nemen wij onze verantwoordelijkheid? Nemen wij onze verantwoordelijkheid als rentmeester?

Over het amendement en de motie die door de SGP waren ingediend over het personeelsbeleid en door de raad werden aangenomen, zal door de opsteller Dirk Remmelzwaal in een ander artikel worden geschreven. De SGP diende samen met andere partijen een motie in om alternatieven voor een grote speeltuin op korte termijn in kaart te brengen, en in het eerste kwartaal in 2019 de raad hierover te informeren. Een grote speeltuin in de Zanderij is per 1 oktober 2018 gesloten. Er zou een andere grote speeltuin in de Zanderij terugkomen, maar het college heeft de vergunning hiervoor ingetrokken. In de AB van de SGP was de vraag dan ook, wanneer komt deze speeltuin er alsnog.

In de AB van de SGP kwamen diverse onderwerpen aan de orde zoals het Sociaal Domein, duurzaamheid, financiën, personeelsbeleid de invulling van vliegveld Valkenburg, onderwijs en speelplaatsen. Het voert te ver om hier in het kader van dit artikel uitgebreid op in te gaan. De volledige AB waren te lezen in de Katwijksche Post en zijn te lezen op de website van de Katwijkse SGP.

Wouter-Jan Vroegindeweij