HomeNieuwsOnderzoek naar groene mogelijkheden voor de Kwakelwei: SGP en CU dienen motie in

Onderzoek naar groene mogelijkheden voor de Kwakelwei: SGP en CU dienen motie in

Publicatiedatum: 2 mei 2020

De Kwakelwei kan een waardevol element worden in de groenstructuur van de gemeente Katwijk. Dit gebied verdient hoge kwaliteit en biedt kansen voor een mooie groene parkbeleving. Maar is dat ook te realiseren, en zo ja, op welke manier en hoe betalen we dat?

Daarom hebben de SGP en CU een motie ingediend, waarin het college wordt verzocht om te onderzoeken of bij de ontwikkeling van de Kwakelwei kwalitatief groen en parkbeleving mogelijk zijn. Verder wordt in de motie verzocht diverse scenario’s te onderzoeken, waarbij in ieder geval een scenario is dat de Kwakelwei geheel groen zal blijven. Ook wordt in de motie verzocht inzichtelijk te maken wat de kostenramingen zijn per scenario en wat de financiële dekkingsvoorstellen zouden kunnen zijn.

De motie is ingediend bij de behandeling van het Groenbeleidsplan. Er was een ander motie van diverse politieke partijen ingediend, waarin wordt aangegeven dat toekomstige bebouwing op de Kwakelwei wordt uitgesloten. SGP woordvoerder Gerard Van Delft benadrukte dat deze motie onverstandig en onwenselijk is. Je gooit zo immers de deur op slot, zonder te weten wat de consequenties daarvan zijn. De huidige bestemming agrarisch biedt immers voldoende zekerheid om ongewenste situaties te voorkomen.

Grootschalige bebouwing kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dat is teveel bedreiging voor de groene kwaliteiten die dit gebied kan gaan krijgen. De SGP’er wees er verder op dat het volledig uitsluiten van bebouwing er toe zou kunnen leiden dat er de komende jaren helemaal niets gaat gebeuren en het gebied van Kwakelwei zou kunnen gaan verpauperen. Hoe kan je tot een mooie groene planontwikkeling komen, dat betaald kan worden? Dat is de vraag!