HomeNieuwsMogelijk ook huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

Mogelijk ook huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

Publicatiedatum: 9 jan. 2015

Het rijk legt niet alleen een aantal zorgtaken bij de gemeente neer, maar bezuinigt daar ook flink op. Voor de hulp bij het huishouden is er bijvoorbeeld flink wat minder geld beschikbaar. Er wordt meer verwacht van de samenleving, zoals het nog meer inspringen door mantelzorgers. SGP Katwijk wil waken voor overbelasting van deze waardevolle krachten.

Begin vorig jaar heeft SGP Katwijk al aandacht gevraagd voor de mantelzorgers. Het ziet er naar uit dat er meer op hen af komt. De SGP heeft toen gepleit om ook hulp bij het huishouden mogelijk te laten zijn voor mantelzorgers. Daarbij dacht SGP Katwijk met name aan die mantelzorgers die zodanige zorg leverden dat er minder professionele zorginzet nodig zou zijn. Hulp bij het huishouden ten behoeve van de mantelzorger zou hem of haar kunnen ontlasten om zo de zorg voor de hulpbehoevende naaste vol te kunnen houden.

In zijn brief aan de Tweede Kamer in december 2014 constateert staatssecretaris Van Rijn dat er gemeenten zijn die de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook aanwenden ten behoeve van de mantelzorgers. Reden voor SGP Katwijk om het college te vragen of de suggestie van de SGP van vorig jaar hierdoor een mogelijkheid is. Uit de beantwoording blijkt nu dat de optie van de SGP door het college meegenomen wordt! Gekeken zal worden of hulp bij het huishouden ook ingezet kan worden ter ontlasting van het huishouden van de mantelzorger, zodat die op dat aspect ontlast wordt en zorg kan blijven verlenen. Het college is momenteel bezig met de nadere uitwerking. De SGP is tevreden over deze insteek.