HomeNieuwsLaadpalen EV-auto's moeten waar nodig dichter bij elkaar: niet te strikt de 200 meter handhaven

Laadpalen EV-auto's moeten waar nodig dichter bij elkaar: niet te strikt de 200 meter handhaven

Laadpalen EV-auto's moeten waar nodig dichter bij elkaar: niet te strikt de 200 meter handhaven

Publicatiedatum: 7 dec. 2019

De SGP-fractie heeft op 5 december schriftelijke vragen ingediend over laadpalen voor elektrische auto’s. Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen op 7 november 2019 had de SGP-fractie ook een vraag gesteld over laadpalen. Het beleid is dat er, wanneer er binnen een straal van 200 meter een paal beschikbaar is, er geen nieuwe paal geplaatst wordt. In de praktijk blijkt dit te knellen.

De SGP had het college de vraag gesteld of het bereid is te onderzoeken of dit beleid kan worden verruimd en meer in overeenstemming gebracht met de huidige ontwikkelingen en vraag naar laadpalen. Wethouder Rien Nagtegaal heeft namens het college geantwoord dat waar mogelijk praktisch dan wel soepel met aanvragen wordt omgegaan.

Van een inwoner ontving de SGP-fractie in de week van 5 december bericht, die een aanvraag via de site van de gemeente Katwijk had ingediend. De aanvraag kwam bij Allego terecht, en is door Allego afgewezen. Daarbij werd aangegeven dat de grens van 200 meter hard is, en dat hier geen uitzonderingen in gemaakt kunnen worden. Omdat Allego van mening is dat de gemeente Katwijk geen uitzonderingen maakt, wil Allego de aanvraag ook niet bij de gemeente voorleggen. De SGP-fractie heeft het college gevraagd of het aangeven dat de grens van 200 meter hard is, en dat er geen uitzonderingen worden gemaakt soepel dan wel praktisch is Verder heeft de SGP het college gevraagd of richting Allego is gecommuniceerd dat waar mogelijk praktisch dan wel soepel met aanvragen moet worden omgegaan. Daarnaast heeft de SGP-fractie gevraagd of het college het met de SGP-fractie eens is, dat soepel met aanvragen dient te worden omgegaan.