HomeNieuwsKiesKatwijk en het halve verhaal over de KCC

KiesKatwijk en het halve verhaal over de KCC

Publicatiedatum: 17 okt. 2018

KiesKatwijk gebruikt in zijn bijdrage aan het debat over het Kennis en cultuurcentrum, zeg maar de 'nieuwe bieb', grote woorden en schuwt niet om partijen in een kwaad daglicht te stellen. Daarbij worden allerlei veronderstellingen gepresenteerd als feiten terwijl de werkelijkheid anders is. Maar dan moet je je er wel even in verdiepen en niet zomaar op elk negatief geluid afgaan, zeker niet op het halve verhaal van KiesKatwijk.

Het nieuwe Kennis en cultuurcentrum (KCC) zou gefinancierd worden vanuit de verhoging van de onroerend zaak belasting. Dat is dus gewoon niet waar. Er zit al jaren geld in een 'pot' bij de gemeente, dat hiervoor bestemd en beschikbaar is. De inmiddels bekende '11 miljoen'. Dit geld staat gereserveerd voor een eenmalige investering in een kennis en cultuurcentrum. Terwijl de verhoging van de OZB nodig is om de zorg aan onze inwoners voor de komende jaren op niveau te houden omdat we daar van het rijk onvoldoende middelen voor krijgen. Dat heeft dus niets met 'de bieb' te maken!

Het zou volgens KiesKatwijk ook veel voordeliger zijn om een kennis en cultuurcentrum te vestigen op een plek buiten het centrum. Visserijschool, Rabobankgebouw of sinds kort het voorstel voor het Marktplein. Helaas levert KiesKatwijk geen financiële doorrekening erbij maar veronderstelt wel dat het goedkoper is. Dat is dus alleen maar een veronderstelling, terwijl KiesKatwijk het presenteert als een feit. De kans is groot dat een andere locatie nog weleens duurder uit zou pakken. Immers, andere locaties, die ook financieel onderzocht zijn, bleken ook vaak duurder.

Zo zou er ook door de gemeente een verkeerde financiële voorstelling van zaken worden gegeven, terwijl er juist een voorstel ligt waarin alle risico’s worden benoemd en ook de financiën duidelijk worden verantwoord. Toch nog even over die 11,6 miljoen in plaats van de '11 miljoen en geen cent meer' waar de SGP voor staat. Het is al zeker twee jaar zo dat de muziekschool erbij komt. Daar is 6 ton voor nodig als extra investering. Maar dat kost de gemeente geen geld, want de opbrengst van het verkopen van de muziekschool wordt gebruikt om die 6 ton te betalen. Het is en blijft dus die 11 miljoen!

En zo kunnen we nog wel even verder gaan. Want andere bedragen worden door de gemeente wel voorgeschoten, maar komt in de loop van de tijd weer terug in de gemeentekas. Ook dat kost uiteindelijk geen geld voor de gemeente. Ja, het is zelfs zo dat de bieb elk jaar € 200.000,- minder subsidie van de gemeente krijgt door de opzet van hoofdvestiging en decentrale vestigingen, zoals in Valkenburg en Rijnsburg. Dat is nu al gauw 5 jaar. Dus de gemeente heeft op de bieb al zeker 1 miljoen bespaard. Daar hoor je KiesKatwijk niet over.

Een ander met grote woorden normvervaging en grensoverschrijdend verwijten vraagt om een keer in de spiegel te kijken. De conclusie trekt u zelf maar.