HomeNieuwsKatwijk wijst lokaal referendum af

Katwijk wijst lokaal referendum af

Publicatiedatum: 9 mei 2016

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2016 werd een initiatiefvoorstel van D66 om een Referendumverordening vast te stellen behandeld. Het voorstel van D66 om een gemeentelijk referendum mogelijk te maken, kreeg de steun van CDA, De Lokalen, Gemeentebelangen, PvdA en VVD. Deze steun was niet genoeg, omdat een raadsmeerderheid van CU, Hart voor Katwijk, KiesKatwijk en SGP tegen het voorstel stemden.

Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een referendum te organiseren over een wet of een verdrag dat door de Staten-Generaal is aangenomen. De uitkomst van een referendum is een advies aan de wetgever. De uitslag van een referendum is niet bindend. Politieke partijen in gemeenten kunnen bepalen of zij een referendumverordening willen. De gemeenteraad van Katwijk heeft op 31 maart besloten geen gemeentelijke referenda mogelijk te maken.    

De SGP is tegen referenda. Referenda stichten vaak meer verwarring dan helderheid, zeker wanneer niet duidelijk is, wat er met de uitslag gebeurt. Dat kan je ook zien bij de uitslag van het landelijke Oekraïnereferendum. Een referendum vergroot vaak de kloof tussen burger en de politiek. De SGP is voorstander van de representatieve democratie, waarin gekozen volksvertegenwoordigers namens het volk de regering of het college controleren.

Wouter-Jan Vroegindeweij