HomeNieuwsHet miljoen van SGP-er Dirk Remmelzwaal, een acuut probleem?

Het miljoen van SGP-er Dirk Remmelzwaal, een acuut probleem?

Publicatiedatum: 12 nov. 2018

Amendement over geld voor de personeelsformatie aangenomen

Op donderdag 8 november heeft de gemeenteraad van Katwijk de begroting voor het jaar 2019 vastgesteld. Als enige partij heeft de SGP het voor elkaar gekregen dat er een wijziging, een besparing van € 221.000,  in de begroting is aangebracht.  

Zowel in de lokale pers als in de algemene beschouwingen bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2019 werden opmerkingen gemaakt over het “miljoen van Remmelzwaal”. Eén van de sprekers had het zelfs over het cadeau van een miljoen.

Hierbij werd terug gegrepen op de discussie bij de begrotingsbehandeling in 2017 over de organisatiecultuur en personeelsuitbreiding met 42 FTE.

Nu was dit miljoen geen cadeau van de SGP, maar het bedrag dat het college destijds wel mocht uitgeven van het totaal gevraagde bedrag van 3,2 miljoen. Het restant pas wanneer de gemeenteraad vertrouwen had in de dekkingsplannen. Uiteindelijk werd op 8 maart 2018 het bedrag volledig vrijgegeven. Het college zou binnen de begroting blijven door omzetting van duur ingehuurd personeel naar vast personeel en door het beter toerekenen van personeel aan investeringen en projecten. Uit de begroting 2019 blijkt dat de gemeente niet binnen deze kaders blijft en uitgaat van een overschrijding van de personeelsuitgaven met € 221.000. Dit is de SGP een brug te ver. Daarom heeft de SGP gevraagd binnen drie maanden een integrale visie voor te leggen over de organisatieontwikkeling. Ook werd door het amendement de overschrijding van € 221.000 niet geaccepteerd. Hierdoor zou volgens wethouder Van Helden een “acuut” probleem ontstaan en moest wellicht de werving worden stopgezet. Hij kon niet in een paar maanden dekking vinden voor dit bedrag. In het daaropvolgende debat heeft SGP-er Dirk Remmelzwaal overduidelijk uitgelegd dat dit niet in een paar maanden moet. Het gaat om de begroting 2019, daar heeft het college een jaar de tijd voor! Het is slechts een druppel op het totale personeelsbudget van 33 miljoen. Er moest nu echt werk gemaakt worden van het omzetten van inhuur naar vast personeel en het juist toerekenen van uren. De raad zou zichzelf niet serieus nemen, wanneer ze deze overschrijding zou toestaan. Dit standpunt werd breed gedragen en daarmee heeft de gemeenteraad onder leiding van de SGP haar verantwoordelijkheid genomen! Chápeau dan ook van de heer Haasnoot van Kies Katwijk en eigenlijk de hele raad.