HomeNieuwsDe gemeente beknot de keuzevrijheid van ouderen bij peuterspeelzalen

De gemeente beknot de keuzevrijheid van ouderen bij peuterspeelzalen

Publicatiedatum: 6 feb. 2018

De SGP-fractie vindt dat de keuzevrijheid van ouders bij peuterspeelzalen in het geding is door de verplichting van minimaal twee dagdelen per week. Naar aanleiding van van eerdere vragen leken problemen  door het toepassen van maatwerk te kunnen worden opgelost, maar in de praktijk lijkt dit niet te werken. De SGP-fractie heeft daarom op dinsdag 6 februari 2018 nieuwe vragen ingediend bij het college.

Eén van de vragen heeft betrekking op de hardheidsclausule: “Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassingen van de onderhavige regeling tot onbillijkheden leidt, op een voor een belanghebbende gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze regeling.” De SGP heeft gevraagd of het college bereid is op grond van deze hardheidsclausule af te wijken van artikel 1K: “Peuteropvang: een kindplaats met een omvang van minimaal 5 uur per week, verdeeld over minimaal 2 dagdelen op een in het LRK(P) opgenomen voorschoolse voorziening?” 

De SGP-fractie heeft verder een vraag gesteld over artikel 2.“Met deze tegemoetkomingsregeling wordt beoogd Katwijkse ouders in de gelegenheid te stellen/te stimuleren om hun kinderen een voorschoolse voorziening, naar vrije keuze, te laten bezoeken, zodat peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen en een goede start kunnen maken in het basisonderwijs.”

De SGP-fractie krijgt diverse reacties van ouders, waaruit blijkt dat zij kinderen door de verplichting van minimaal twee per week niet meer of later naar een peuterspeelzaal laten gaan. De vraag is in dit verband of het college bereid is artikel 1k te laten vervallen of te wijzigen, waardoor het mogelijk wordt om wel 1 dagdeel per week naar een peuterspeelzaal te laten gaan.