HomeNieuwsBlijft goed onderwijs gewaarborgd?

Blijft goed onderwijs gewaarborgd?

Publicatiedatum: 10 dec. 2013

Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs zijn enkele fractieleden van de SGP in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van verschillende christelijke basisscholen. Blijft het kwalitatief goede onderwijs in Katwijk gewaarborgd?

De gemeente Katwijk trekt veel geld uit voor leerlingen die achterlopen in hun taalontwikkeling. Deze kinderen krijgen speciale taalhulp aangeboden. Ook wordt er veel geld besteed aan de training van basisschoolleerkrachten. Denk daarbij aan het geven van een Kanjertraining; een methode die leerlingen inzicht geeft in hun eigen gedrag en vaardigheden, zodat ze goed kunnen functioneren op school en in de samenleving.

Huisvesting en onderhoud
Voor een goede ontwikkeling van leerlingen is een goede huisvesting erg belangrijk. Er zijn nu al zorgen als het gaat om het onderhoud van de schoolgebouwen. Er is bijvoorbeeld heel beperkt ruimte voor onderhoudsinvesteringen in scholen. Er zijn wat dat betreft verschillende vragen met het oog op de toekomst: hoe gaat het als het onderhoud straks naar de schoolbesturen gaat en er geen verantwoordelijkheid meer is van de gemeente? En hoe zijn de ervaringen in Rijnsburg met deze manier van werken? Daar wordt als sinds 2006 op deze wijze gewerkt. Met die vragen gaat de SGP-fractie op zoek naar antwoorden om ook in de toekomst goed onderwijs en goede onderwijshuisvesting voor kinderen te kunnen waarborgen.

Vragen
In de bestuursrapportage 2013 van de gemeente Katwijk staan zorgbarende opmerkingen over het tekort aan budget voor onderwijshuisvesting. Hierin staat: ‘In de Kadernota 2014 zijn onvoldoende middelen opgenomen om alle goed te keuren aanvragen voor het programma 2014 te honoreren. Tevens is de raming in de (concept-)begroting 2014 niet toereikend.’
Dirk Remmelzwaal, SGP-woordvoerder op het gebied van onderwijs, heeft daarom vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder. Dit leverde een toezegging op. Wethouder Mostert is in gesprek met de verschillende besturen en gaat ervan uit dat er ruimte in de begroting wordt gevonden voor onderwijshuisvesting. Mostert verwees naar het ‘Op Overeenstemming Gericht’-overleg met de besturen van de basisscholen. In januari 2014 informeert de wethouder de raad over dit onderwerp. De SGP wacht dat met belangstelling af.