HomeNieuwsBij parkeerbeleid gaat er een wissel om

Bij parkeerbeleid gaat er een wissel om

Publicatiedatum: 11 jul. 2020

SGP tegen betaald parkeren op zondag

“Als SGP raakt het ons dat een openbare uiting van het geloof, zoals de zondagsrust, nu aangetast gaat worden door betaald parkeren op zondag”, verwoordde raadslid Wim van Duijn de worsteling van de SGP-fractie. “Het voelt als een wissel die om gaat”. Ook andere aandachtspunten kwamen aan de orde, zoals de vraag of het aantal bezoekersuren van 500 niet te weinig is, “zeker gezien de Katwijkse familiecultuur”.
Van Duijn over betaald parkeren op zondag:”Zondagsrust is een geschenk, die we ook de GOA’s gunnen. Rust, om weer kracht op te doen voor de komende week”. Hij ging nader in op de diepere betekenis van de zondagsrust, die mensen bepaalt bij de rust in en bij God. “Zondagsrust doet je daar keer op keer aan herinneren. Als je moe bent en een last te dragen hebt in het leven, kom dan tot God, Hij zal je rust geven. Ook rust, die je mag kennen als je, door Christus’ werk, vrede mag hebben met God. Maar ook te mogen weten dat er een Eeuwige Rust is bij God, wat moed geeft in leven en sterven, maar ook troost wanneer je een geliefde bent kwijt geraakt.”
”We worstelen er echt mee”, aldus Van Duijn, “ook wij willen onveilige situaties voorkomen, maar vinden dat de politie daar niet voor mag weglopen.” Aan de andere kant komen mensen nu in een gewetensconflict. Mensen die op geloofsgronden nooit op zondag betaald hebben, worden nu daartoe gedwongen. “Nota bene juist als zij naar de kerk gaan”.In de raad stemt de SGP dan ook tegen het betaald parkeren op zondag.
Van Duijn: ”Digitalisering van parkeren is een goede ontwikkeling, maar graag aandacht voor met name de ouderen, die hier niet goed mee om kunnen gaan”. Het verdwijnen van de derde bewonersvergunning kan heel lastig zijn, wanneer ook kinderen een auto hebben omdat zij buiten Katwijk werken. Van Duijn vroeg hiervoor om maatwerk met ruimte voor uitzonderingen. Maar dat vond vooralsnog niet veel weerklank.
Verder vroeg de SGP of de bezoekersvergunning van 500 uur niet te weinig was, zeker gezien de Katwijkse familiecultuur. Maar ook de irritatie van bedrijfsbusjes/campers voor het raam werd onder de aandacht van het college gebracht. Mede op verzoek van de SGP zegde het college toe om deze zaken te monitoren en zo nodig tussentijds aan te passen.