HomeNieuwsAlle nieuwbouw van het gas?

Alle nieuwbouw van het gas?

Publicatiedatum: 28 aug. 2018

Door Wim van Duijn

Duurzaamheid is in. En terecht! Zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk wordt nagedacht en maatregelen genomen om steeds meer verantwoord met energie, warmte en grondstoffen om te gaan. Ook onze gemeente heeft een Energieprogramma opgesteld om duurzaamheid te bevorderen. Er valt echter op te maken dat het aandeel lokaal duurzaam opgewekte energie wel gegroeid is, maar dat deze ernstig achter blijft bij de gestelde doelen (14% in 2020 en 16% in 2023). Ook ten opzichte van het gemiddelde van Nederland blijft Katwijk achter. Dat is toch wel een teleurstellend resultaat.

Namens de SGP heb ik aangegeven dat de discussie rond het klimaat van wezenlijk belang is om de schepping te bewaren. Duurzaamheid is meer dan ooit noodzakelijk. Helaas zijn de resultaten tot nu toe erg beperkt, ze blijven achter bij de ambitie en bieden nog niet veel perspectief voor de nabije toekomst. Kennelijk is de ambitie niet echt reëel. 

Veel energie wordt gebruikt in het particuliere domein en daarin is de invloed van de gemeente beperkt. Daarom zit er volgens de SGP een tegenstrijdigheid in de nota. Er wordt aan de ene kant gepleit voor een intensivering van het beleid, maar tegelijkertijd wordt er aan de andere kant ook gezegd dat het lastig is om als gemeente bij te sturen.  Daarom de vraag of het wel verantwoord is om het budget te verdubbelen om daarmee het beleid te intensiveren. Zou dat dan echt meer resultaat geven als de invloed zo beperkt is? Wethouder Knape erkende dat de rol van de gemeente beperkt is, je kunt de burgers informeren en burgers en ondernemers proberen over de streep te trekken. In hoeverre dat helpt is moeilijk te meten. Maar zonder budget en informatie aan de burger zal het resultaat zeker minder zijn.

Gezien het belang van dit Energieprogramma heeft de SGP daarom bij dit voorstel het voordeel van de twijfel gegeven, maar zijn we zeer benieuwd wat de volgende evaluatie gaat opleveren.  

Ook werd het voorstel besproken om vanaf nu elk nieuwbouwproject aardgasvrij te gaan ontwikkelen en bouwen. Op zich een goede zaak om minder afhankelijk te worden van aardgas. Beter voor het milieu, wellicht minder aardbevingen in Groningen en ook minder afhankelijk in de toekomst van aardgas uit Rusland.  Voor nieuwbouw zal dit wel een haalbare zaak zijn. In 2050 moet elk huis aardgasvrij zijn, ook de bestaande woningen. Dat lijkt ons wel een hele ambitieuze opgave.  Als je een bestaande woning hier op wil aanpassen kost dat, volgens een bevriende bouwer, al gauw 70.000,- euro. Dat is voor een gewone burger wel een hoop geld. Het doel is dus goed, maar de weg er naar toe zal nog wel apen en beren kennen.