HomeRedenen

7 redenen om lid te worden

De diepste drijfveer van de SGP om invloed te hebben, is de vaste overtuiging dat de Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen! God is de Schepper, Regeerder en Onderhouder van de aarde. Vanuit die belijdenis weet de SGP zich geroepen om naar Hem te luisteren en het beste voor anderen te zoeken.

De boodschap van de SGP is een boodschap…

… van liefde: liefde tot God en voor de mensen om ons heen.
… van ernst: de SGP gaat soms dwars tegen de stroom in.
… met bezieling: er zit passie in de Bijbelse boodschap.

6 redenen om niet alleen SGP te stemmen, maar ook lid te worden

  1. Uw stem op de SGP bij verkiezingen is eenmalig voor vier jaar. Met uw lidmaatschap steunt u de SGP doorlopend.
  2. Uw stem is belangrijk voor de vertegenwoordiging van de SGP in de gemeenteraad. Met uw lidmaatschap geeft u de partij de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een vitale organisatie en te investeren in de toekomst.
  3. Bij verkiezingen kunt u alleen instemmen met de standpunten. Door uw lidmaatschap kunt u de standpunten mee bepalen en mee beslissen. We hebben een kritische blik nodig!
  4. Door uw stem kan de SGP Bijbelse politiek laten horen in Katwijk.
  5. Door uw lidmaatschap betrekken wij u bij Bijbelse politiek en krijgt u 2x per jaar ons plaatselijke partijmagazine Wegwijs en 6x per jaar ons landelijke partijblad De Banier.
  6. Voor uw stem op de SGP krijgt de partij zetels waar ook subsidie aan gekoppeld is. Voor leden krijgt de SGP extra subsidie, zodat de partij meer middelen heeft.