Verminderen van geluidsoverlast

In de woonomgeving wordt harde muziek bij evenementen als overlast ervaren. Tevens kan harde muziek leiden tot gezondheidsrisico’s. De SGP wil daarom vooral in de woonomgeving de geluidsoverlast bij evenementen zo veel mogelijk beperken.  Zo nodig moeten de geluidsnormen naar beneden worden bijgesteld. Horecaondernemers en organisators van evenementen, feesten of andere manifestaties moeten aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor bezoekers, zowel in als buiten de locatie, maar ook in de directe omgeving daarvan.

Zowel de regels van het evenementenbeleid als de geluidsnormen moeten worden nageleefd. Zowel bij het openbaar optreden van muziekgroepen als bij horecaondernemingen moet strikte controle en handhaving plaatsvinden. 

Concreet willen wij:

  • Onderzoek naar verlaging van geluidsnormering van evenementen om geluidsoverlast in woongebieden tegen te gaan.
  • Geluidsoverlast bij evenementen zoals op de Boulevard en bij najaarsfeesten in Katwijk aan den Rijn terugdringen.
  • Stappenplan en actief beleid ontwikkelen om geluidsoverlast terug te dringen. 
  • Afstemmen van de programmering van evenementen onderling. 
  • De eindtijd van buitenevenementen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken op 23:00 uur stellen.
  • Duidelijk meetbare normen voor geluidsoverlast hanteren.

Terug naar de alle speerpunten

 

 

 

Laatste actualiteiten

Vragen over het afbouwen van Haringrock op zondag

Vragen over het afbouwen van Haringrock op zondag

2 mei 2016
Veiligheid bij Reuring aan Zee voorop

Veiligheid bij Reuring aan Zee voorop

22 jul. 2015
Overige artikelen