Toegankelijke en betaalbare (jeugd)zorg

Jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Soms gaat dit niet vanzelf vanwege bijvoorbeeld ziekte, psychische problematiek, thuissituatie of verslaving. Ook jongeren met problematiek moeten geholpen worden in hun ontwikkeling richting volwassenheid zodat ze volwaardig in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd, door goede voorzieningen en netwerken aan te bieden. De SGP vindt aandacht voor preventie, vroege ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun ouders belangrijk.

Concreet willen wij:

  • Zorgvoorzieningen moeten dicht bij de burger staan.
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het CJG moet actief deelnemen in sociale wijkteams, zodat het dicht bij de mensen staat en signalen vroegtijdig oppikt.
  • Kinderen met achterstanden worden ondersteund.
  • Jeugd- en jongerenwerk moet worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties en kerken moeten de ruimte krijgen om dit op hun eigen manier uit te voeren.
  • Zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben. Daardoor wordt rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren.
  • Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de financiële risico’s van de decentralisatie. 
  • Er moet meer aandacht komen voor de beheersbaarheid en sturing van kosten t.a.v. jeugdzorg.
  • Gelijkschakeling van algemeen en christelijk jeugd- en jongerenwerk.

Terug naar de alle speerpunten

Laatste actualiteiten

Katwijkse gezinnen in de knel door sluiting jeugdzorg Hoenderloo: SGP Katwijk vraagt aandacht bij Tweede Kamer en gemeente.

Katwijkse gezinnen in de knel door sluiting jeugdzorg Hoenderloo: SGP Katwijk vraagt aandacht bij Tweede Kamer en gemeente.

6 dec. 2019
SGP Katwijk wil aandacht voor de Week van het Leven met Levensvlag

SGP Katwijk wil aandacht voor de Week van het Leven met Levensvlag

19 nov. 2019
Algemene Beschouwingen 2019: Hebben wij een dienstbare gemeente?

Algemene Beschouwingen 2019: Hebben wij een dienstbare gemeente?

7 nov. 2019
Overige artikelen