Ruim baan voor vrijwilligers en mantelzorgers

De SGP koestert de vele mantelzorgers en vrijwilligers die Katwijk rijk is. Zonder hun tomeloze inzet zou de professionele zorg in Katwijk krakend en piepend vastlopen. Zij verdienen daarom veel waardering en steun. Zij zijn de smeerolie waar de samenleving op draait! Sleutels tot succes zijn: versterken, verbinden en verlichten!

Concreet willen wij:

  • Een grote waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.
  • Gelijkstelling van alle vrijwilligersorganisaties.

Terug naar de alle speerpunten

Laatste actualiteiten

Doe mee met NL doet!

Doe mee met NL doet!

22 feb. 2017
Mogelijk ook huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

Mogelijk ook huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

9 jan. 2015
Overige artikelen