Investeren in groen in de gemeente

Investeringen in openbaar groen zijn gedaan waaronder hanging baskets, bomen, plantenbakken en kwaliteitsverbetering van het groen met oog voor biodiversiteit.

Het groen (bomen, struiken, parken en perken) bevordert de leefbaarheid van de gemeente. Het gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk om energie te besparen, geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. De SGP vindt een hoog kwaliteitsniveau belangrijk, omdat het groen in sterke mate het beeld bepaalt van de omgeving waar mensen wonen en werken.

Concreet willen wij: 

  • Waardevolle natuur, zoals duinen, bos en de zee, moet behouden blijven.
  • Goede aansluiting van de ecologische omgeving (zoals duingebied) met de randgebieden van de gemeente (Ringpark Katwijk). 
  • Goede inpassing van het  Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) met een groene entree.
  • Het specifieke bomenbeleid moet worden voortgezet met aandacht voor bestaande bomen, kapbeleid, onderhoud en soortkeuze. In het beleid moet aandacht worden gegeven aan een meerjarig investeringsprogramma. 
  • Door middel van een groenplan voorzien in het planten en onderhouden van een brede variatie bomen en planten. 
  • Het creëren van meer samenhang tussen de verschillende kernen door het aanbrengen van verbindende groene (hoofd)structuren. 
  • Aandacht hebben voor parken en groenstroken. 
  • Plaatsen van bomen, struiken en groenwallen om daarmee fijnstof in de lucht te verminderen en ook een groene, prettige leefomgeving te creëren.

Terug naar de alle speerpunten

Laatste actualiteiten

SGP steunt een betaalbare en betrouwbare energietransitie

SGP steunt een betaalbare en betrouwbare energietransitie

2 dec. 2019
Algemene Beschouwingen 2019: Hebben wij een dienstbare gemeente?

Algemene Beschouwingen 2019: Hebben wij een dienstbare gemeente?

7 nov. 2019
SGP wil betaalbaar warmtenet in de Hoornes

SGP wil betaalbaar warmtenet in de Hoornes

11 jun. 2019
Overige artikelen