Eigenheid van de kernen

    

Voor de eigenheid, eigen identiteit, van de kernen in de gemeente Katwijk is steeds aandacht nodig. Daarom is investeren in de voorzieningen in de verschillende dorpskernen van belang en zijn gesprekken met inwoners over hun buurt en wijk blijvend nodig. Mensen moeten zichzelf kunnen zijn en blijven in een voor hen herkenbare en vertrouwde ruimtelijke en sociale omgeving! De SGP pleit daarom voor het behoud van het eigen karakter van de kernen (Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Katwijk Noord, Rijnsburg en Valkenburg).

Het is hierbij belangrijk dat de inwoners van deze kernen betrokken worden bij ontwikkelingen, zoals dat nu al gebeurd is in het opknappen van de wijk De Noord en Rijnsoever.

Winkelaanbod

Wat betreft winkelaanbod hebben wij de volgende visie:

  • Investeren in en faciliteren van winkelcentra, ook in de kernen.
  • Katwijk aan Zee als hoofdwinkelgebied.
  • Kwalitatief goede winkelcentra in de kernen voor de dagelijkse boodschappen. Inzetten op sterk gevarieerd winkelaanbod.

Cultuur in de kernen

Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van de verschillende dorpskernen. Wanneer monumenten en cultuurhistorisch erfgoed worden behouden, wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap.

Terug naar de alle speerpunten

 

Laatste actualiteiten

SGP voor goede handhaving strandafgangen

SGP voor goede handhaving strandafgangen

2 jun. 2020
Geen winkels open op zondag

Geen winkels open op zondag

18 mei 2020
SGP vraagt aandacht voor ouderen en mindervaliden tijdens werk aan Julianabrug

SGP vraagt aandacht voor ouderen en mindervaliden tijdens werk aan Julianabrug

9 mei 2020
Overige artikelen