Actieve deelname van burgers

Buurtbewoners kennen hun eigen buurt het allerbest: zij weten wat er speelt, en wat er verbeterd zou kunnen worden. Daarom wil de SGP dat burgers een actieve rol krijgen in vraagstukken over hun buurt, zoals dat nu al gebeurd is in het opknappen van de wijk De Noord en Rijnsoever.

Concreet willen wij:

  • Omwonenden betrekken bij de inrichting van hun wijk.
  • Omwonenden betrekken bij de ontwikkeling van speelvoorzieningen (uitvoering van het speelplaatsenbeleid).
  • De gemeente benut ervaringsdeskundigheid uit de samenleving door burgerparticipatie en klanttevredenheidsonderzoeken.
  • Inwoners blijvend betrekken bij energiebesparing van bestaande bouw door middel van stimuleringsregelingen zoals leningen en scans.

Terug naar de alle speerpunten

Laatste actualiteiten

SGP voor goede handhaving strandafgangen

SGP voor goede handhaving strandafgangen

2 jun. 2020
Geen winkels open op zondag

Geen winkels open op zondag

18 mei 2020
SGP vraagt aandacht voor ouderen en mindervaliden tijdens werk aan Julianabrug

SGP vraagt aandacht voor ouderen en mindervaliden tijdens werk aan Julianabrug

9 mei 2020
Overige artikelen